Suomi Talo
All County Funeral Home and Crematory
KK Car

Amerikan Uutiset - Uutisarkisto

loka 22, 2009

Amerikansuomalainen Hoitokoti sai viisi tähteä!


Hoitokodin Sunshine-kerho askartelee ahkerasti erilaisten tehtävien parissa. Kerhon toiminta on havaittu erittäin terapeuttiseksi vanhemmillekin asukkaille.

Lake Worthin amerikansuomalaisen Lepokodin yhteydessä toimivan Hoitokodin palvelu on aina saanut asukkailtaan kiitosta. Nyt kiitos tulee myös korkeimmalta mahdolliselta tasolta; Yhdysvaltain liittovaltion tuoreen arvioinnin mukaan American-Finnish Nursing Home tarjoaa parasta mahdollista hoitoa.

- Viime tarkastuksen jälkeen meidät on nostettu viiden tähden hoitokodiksi. Kuulumme nyt korkeimpaan kategoriaaan, toteaa Finnish-American Resthome, Inc:n toimitusjohtaja Hanna McColough. Pari viikkoa sitten saapunut tieto ei olisi voinut tulla sopivampaan aikaan. Lähes 40 vuotta toimineella Lepokodilla on juuri alettu laatia tulevaisuuden suunnitelmia. Tieto hoitotyön valtakunnallisesta arvostuksesta luo uskoa amerikansuomalaisen lepokotitoimintaan myös tulevaisuudessa.

Ihmisen eliniän piteneminen näkyy vanhainkotiyritysten määrän voimakkaana kasvuna, myös Floridassa.  Samalla myös toimintaa valvovien viranomaisten työn määrä on lisääntynyt merkittävästi.

- Alan yritysten määrän kasvaessa on joukosta tullut hyvin kirjava. Voidakseen asettaa hoitokodit palvelun tason mukaan järjestykseen, toimintaa valvova U.S. Department of  Health and Human Services loi kolme vuotta sitten uuden luokitusjärjestelmän. Hoitokodeille alettiin myöntää 1-5 tähteä palvelun laadun mukaan, toimitusjohtaja McColough selvittää. OBRA-luokitusjärjestelmä pohjautuu kolmeen seikkaan; osavaltion tarkastajien tekemään vuositarkastukseen, henkilökunnan määrään ja laatuun sekä työn laadunmittaukseen.

- Kaksi jälkimmäistä parametriä perustuu yrityksen itse antamiin tietoihin. Suurin merkitys toiminnan laatuarvioinnille lienee kuitenkin vuositarkastuksella, McColough arvioi. American-Finnish Nursing Home tarkastettiin viimeksi huhtikuussa 2009, jonka seurauksena yritys nyt sai ensimmäisen kerran viisi tähteä.

- Suurin ansio tässä on tietysti päteville työntekijöillemme, toimitusjohtaja kiittelee. Totuus kuitenkin lienee, että arvioinnissa otetaan huomioon koko organisaatio ja sen toiminta, talon osaavaa johtoa myöten.

“Olemme kaikki yhtä perhettä”

- Olemme aina tienneet että henkilökuntamme on hyvä ja luotettava. Muihin hoitolaitoksiin verrattuna meillä on se etu, että työntekijämme ovat viihtyneet meillä pitkään, muutamat aivan alusta asti. Hoitoperinteemme ulottuvatkin vuosikymmenten päähän. Se näkyy työssämme tänäkin päivänä, Hanna McColough toteaa. Finnish-American Resthome on yksi vanhimmista alan yrityksistä Palm Beachin piirikunnassa. FARH tunnetaan myös erittäin luotettavana työnantajana, joka palkan lisäksi tarjoaa työntekijöilleen joukon merkittäviä etuja.

Toimitusjohtajana viimeiset viisi vuotta toiminut Hanna McColough viittaa myös Lepokodin entiseen taustaan, suomalaiseen perinteeseen.

- Suomalaiset on aina tunnettu ulkomailla suorasta suhtautumisesta työhönsä. Näin on myös meillä. He ovat olleet työssään esimerkkeinä ja luoneet hyvän hengen työpaikalle. Me kaikki talon työntekijät olemme kuin yhtä perhettä ja tämä näkyy työn laadussa, toimitusjohtaja kiittelee. Esimerkiksi Nokian menestystä maailmalla on selitetty suomalaisella työn kunnioituksella sekä suomalaisten vetäjien esimerkillä eri puolilla maapalloa sijaitsevissa tytäryrityksissä.

Hoitokodin kantavia voimia. Kuvassa vasemmalta: sosiaalipalveluiden johtaja Maija Toukolehto, keittiön toiminnasta vastaava Kirsti Siira, Hanna McColough  ja sairaanhoitaja Jenni Minkkinen.

Hoitokodin henkilökuntaan kuuluu useita eri kansallisuuksia. Osa sairaahoitajista on suomenkielisiä.

-Tämä on tärkeätä, sillä vanhimmilta suomalaisasukkailtamme alkaa englanti unohtua. Meillä saa palvelua myös espanjaksi ja viroksi, Hanna McColough kertoo. Johtava sairaahoitaja on edesmenneen pastori Törmälän tytär, Debbie Grotke.

Lähes neljä vuosikymmentä palvelleen Hoitokodin tilat eivät suunnittelultaan vastaa enää tämän päivän tarpeisiin. Vuonna 2005 hurrikaani Wilma iski ankarasti  Hoitokotiin. Noin kuusi kuukautta kestäneessä remontissa eteläsiiven sisätilat saneerattiin. Koska uusia piirustuksia sisätilojen uudelleen rakentamisesta ei ollut olemassa, huonejärjestys jäi ennalleen. Vaikka Hoitokodin pinnat hohtavat uutuuttaan yhä, neljän hengen huoneet ja käyvillä sijaitsevat yhteiset saniteettitilat eivät kuulu enää tähän päivään.

- Tilojamme on vaikeata markkinoida nykyaikana, kun muut tarjoavat yhden ja kahden hengen huoneita, Hanna McColough tunnustaa. Koska Hoitokoti on avoin kaikille kansalaisille, pääsevät sen asukkaiksi myös Medicaren ja Medicaidin piiriin kuuluvat. Hoitokodin käyttöaste on tilakysymyksestä huolimatta ollut erittäin korkea. Tällä on ollut suuri merkitys koko yrityksen taloudelle. Hoitokoti työllistää 80 henkilöä ja juuri nyt 60-paikkainen koti on kolmea asukasta vaille täynnä.

Ovi sulkeutui valtion apua tarvitsevilta suomalaisilta

Suurin huolenaihe Finnish-American Resthome Inc:n toiminnassa onkin ollut Lepokodin tasaisesti laskevat asukasluvut. Amerikansuomalaisten määrä vähenee Yhdysvalloissa samoin kuin Floridassa jatkuvasti. Suomalaistaustaisia asukkaita Lepokodin erinomaisesta maineesta huolimatta on entistä vaikeampi löytää.

- Johtokunnassa on herätetty ajatus Lepokodin avaamisesta myös muille kuin suomalaisille jotta saisimme asukasmäärän nostetuksi takaisin kannattavuustasolle, toteaa Lepokodin johtaja Pirjo-Leena Koskinen. Asia oli esillä ensimmäisen kerran pari viikkoa sitten Lepokodin jäsenistön ylimääräisessä kokouksessa. Äänestyksessä asian eteenpäin vieminen jäi yhden äänen päähän.

- Ehkä kaikille ei ole käynyt selväksi mistä Lepokodin avaamisessa myös muille kuin suomalaisille on kyse. Meille olisi tulossa asumaan useita suomalaisia, jotka saisivat valtion tuen asumiselleen mikäli Lepokoti olisi avoin kaikille. Kielteinen päätös sulkee heiltä nyt oven koska heidän omat varansa eivät täysin riitä asumiseen, Koskinen toteaa.

On kuitenkin luonnollista, että amerikansuomalaisen lepokodin avaaminen muillekin on herkkä ja tunteenomainen asia jäsenistölle.

- Seuraavassa kokouksessa tulemme äänestämään siitä, avaammeko Lepokodin myös skandinaaveille, Hanna McColough toteaa. Sääntömuutokset tarvitsevat kahden perättäisen jäsenkokouksen hyväksynnän. Toimitusjohtaja oikaisee myös internetissä esitetyn väitteen, jonka mukaan Lepokoti-yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ei ole äänivaltainen kokouksissa.  -Puheenjohtajan ääni ratkaisee jos äänestys menee tasan.

Viime kuukausina Lepokodin asukasmäärä on jäänyt alle 70:n. Lisenssin mukaan Lepokodissa voi asua150 henkilöä, mutta silloin valtaosa majoittuisi kahden hengen huoneisiin. Nykyaikana yhden hengen huoneet ovat suosituimpia, jolloin jo 90 asukasta riittää täyttämään talon.  Kannattavuusraja ylitetään 80 asukkaalla. Sääntöjen mukaan Lepokodin asukkaiksi pääsevät vain Lepokoti-yhdistyksen jäsenet. Yhdistyksen jäseniksi hyväksytään suomensukuisia (mm. virolaisia) siirtolaisia, heidän jälkeläisiään tai puolisoitaan. Jäsenehdokkaiden seulonta Lepokodilla on perinteisesti tehty tarkasti, ja rajatapaukset jäsenyydesta on ratkaistu johtokuntatasolla. Lepokotiin onkin aina onnistuttu seulomaan hyviä asukkaita, mikä on olennaista viihtyisän asumisympäristön kannalta.

Lake Worth, Florida

Amerikan Uutiset

Mikko Koskinen