Suomi Talo
All County Funeral Home and Crematory
KK Car

Amerikan Uutiset - Uutisarkisto

joulu 1, 2011

Sotaveteraanit vastustavat Lepokodin kehittämistä


Etelä-Floridan amerikansuomalaisten Suomen Itsenäisyyspäivän vietto alkaa perinteisesti aamulla Lepokodilta, jossa nostetaan salkoihin Suomen ja Yhdysvaltain liput.Paikalla asukkaiden ja henkilökunnan lisäksi ovat yleensä Floridassa asuvat Suomen sotien veteraanit. Nyt he puheenjohtajansa johdolla haluavat kaataa Lepokodin kehittämissuunnitelman. Ovatko veteraanit ampumassa itseään jalkaan?

Lake Worthissa Etelä-Floridassa toimivan amerikansuomalaisen Lepokodin (Finnish-American Rest Home inc.) hallitus on päättänyt ottaa aikalisän uusrakennusprojektinsa toteuttamissa. Arkkitehti Bo Russin tekemät suunnitelmat alueen kokonaisrakentamisesta esiteltiin marraskuun alussa yleisölle. Arkkitehdin arvion mukaan rakennusbudjetti olisi noin 20 miljoonaa dollaria.

- Tilitoimistomme laskelmien mukaan yrityksellämme ei ole varaa aivan noin suuren projektin toteuttamiseen kerralla. Olemme keskustelleet myös muista vaihtoehdoista kodin uudelleen rakentamiseksi, toteaa FARH:in toimitusjohtaja Hanna McColough Amerikan Uutisille. FARHin vuosia käyttämän tilitoimiston mukaan Lepokoti pystyy nykyisen toimintansa tasolla hoitamaan noin 15 miljoonan dollarin rakennuskustannukset. Rakentaminen on suunniteltu rahoitettavaksi bondeilla eli yksityisille sijoittajille suunnatuilla velkakirjoilla.

Lepokodin uusrakennuprojekti on viime viikkoina puhuttanut kiivaasti myös Etelä-Floridan amerikansuomalaisia. Lepokodin kehittämistä vastustaa yksi sen yhdeksästä jäsenjärjestöstä, Suomalaiset Sotaveteraanit Amerikassa ry. Internet-kirjoittelussa esiin omalla nimellään tullut veteraanien puheenjohtaja Hans Nyholm taustajoukkoineen on uhannut ampua alas koko projektin. Internetissä hän syyttää hallituksen jäseniä jopa lainvastaisesta toiminnasta.

Tunteita asian ympärillä on  kuumentanut myös Floridassa toimitetun amerikansuomalaisen nettisivuston skandaalinhakuinen, provosoiva ja väärää tietoa sisältävä kirjoittelu. Sivusto on tarjonnut myös forumin projektia vastustavalla veteraanitaholle. Väärän informaation johdosta sijaiskärsijöiksi ovat joutuneet Lepokodin asukkaat ja yrityksen henkilökunta, jotka ovat nyt epävarmoja tulevaisuudestaan.

 

Lake Worthin Lepokoti pähkinänkuoressa

Voittoa tavoittelematon yritys, Finnish-American Rest Home Inc. (kansankielessä Lepokoti) aloitti toimintansa 1970-luvun alussa. Tarve suomalaisille lepokodille oli tuolloin suuri, sillä etenkin yksin eläneet ja varakkaiden amerikkalaisperheiden palveluskunnissa työskennelleet suomalaissiirtolaiset tarvitsivat edullisen paikan viettää eläkevuotensa. Lepokodin yhteyteen perustettiin myöhemmin Hoitokoti (American-Finnish Nursing Home), joka tarjoaa sairaahoitopalveluita ja terapiaa niitä tarvitseville. Hoitokoti on aina ollut avoin kaikille kansallisuuksille ja kuuluu siksi Medicaren piiriin. Alla joitakin seikkoja FARHin toimintaan liittyvistä asioista (toim.huom. tekstit lyhennetty ja käännetty vapaasti englanninkielisistä säännöistä suomeksi)

 

Perustaminen

Lepokodin (FARH) perustamiseen osallistuivat Etelä-Floridan merkittävimmät suomalaisjärjestöt. Tänä päivänä toiminnassa on mukana yhdeksän perustajayhdistystä: Suomi Talo, Kerhotalo, Floridan Karjalaiset, Floridan Pohjalaiset, Finlandia Foundation Florida Chapter, Lepokodin Ystävät, St. Andrews Lutheran Church, Lepokodin asukkaat sekä alueella toimiva veteraanijärjestö. Yhdysvalloissa toimineiden suomalaisten sotaveteraanien ja lottien järjestöt siirtyivät kolme vuotta sitten saman lipun alle. Nimekseen uusi järjestö sai Finnish War Veterans in America Inc. (Suomalaiset Sotaveteraanit Amerikassa ry). Järjestö hyväksyttiin Lepokodin jäseneksi.

 

Säännöstö

Lepokoti-yritykselle luotiin toimintaa säätelevä säännöstö (by-laws), joita on tarpeen ja ajan vaatimusten mukaan täydennetty. Toiminnan perustana on Lepokodin jäsenistö, joka kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, vuosikokoukseen ja puolivuotiskokoukseen. Kokouksissa kuullaan Lepokodin eri osastojen toimintaraportit sekä yleis- ja talouskatsaukset. Varsinaisissa kokouksissa voidaan äänestää myös sääntömuutoksista. Viimeisin äänestys koski Lepokodin avaamista kaikille kansallisuuksille. Ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle mikäli seitsemän prosenttia jäsenistöstä on kokouskutsun takana. Kutsu ylimääräisen kokoukseen on tapahduttava yhdistyksen sääntöjen puitteissa.

 

Jäsenistö ja hallitus

Lepokodilla on vajaat 300 aktiivijäsentä. Vain suomensukuiset ja suomalaisten kanssa avioliiton solmineet hyväksytään jäseniksi. Vuosijäsenmaksu on $50, ainaisjäsenyys maksaa $500. Vain aktiivijäsenet (postiosoitteen on oltava ajan tasalla yhdistyksen rekisterissä) voivat osallistua yritystä koskeviin äänestyksiin.

Yrityksen hallinto on järjetetty siten, että jokainen järjestö nimeää hallitukseen yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen. Kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, äänivaltaa käyttää varajäsen. Hallitus valitsee joukostaan puheenjohtajan, joka ei osallistu hallituksen äänestyksiin. Mikäli äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Talon toimivalla johdolla ei ole äänivaltaa. He osallistuvat hallituksen kokouksiin pyynnöstä.

Viime vuosina jäsenjärjestöillä on ollut vaikeuksia löytää sopiva ehdokas Lepokodin hallitukseen. Hoitoala on Floridassa tarkoin lailla säädelty ja tärkeiden päätösten tekeminen on maallikoille vaikeata ilman asiantuntija-apua. Periaatteellisen ristiriidan on aiheuttanut myös se, että Lepokodin hallitusedustajan valintaan osallistuvat järjestöissä myös ne jäsenet, jotka eivät ole Lepokodin jäseniä. Näin myös ulkopuoliset voivat vaikuttaa Lepokodin toimintaan.

 

Omistus

Koska Finnish-American Rest Home Inc. on voittoa tavoittalematon yritys (non-profit organization), sillä ei ole varsinaista omistajaa. Mikäli yritys lopetetaan, jäljelle jääneet varat menevät Floridan valtiolle tai ne voidaan siirtää toiselle non-profit-yritykselle. FARHin verotettava omaisuus on arvioitu vajaan 10 miljoonan dollarin arvoiseksi. Yritys omistaa laajan tontin, rakennukset (ei ole enää käypää arvoa) ja laitteet sekä arvopaperisijoituksia. Sijoitussalkkua hoitaa asiantuntijayhtiö. Myös Hoitokodin 60-paikkainen “assisted living”-lisenssi on myytäessä runsaan miljoonan dollarin arvoinen, koska uusia lisenssejä ei Palm Beachin piirikuntaan enää myönnetä.

Julkisuudessa esitetyt väitteet Lepokodin ajautumisesta uusrakennusprojektin yhteydessä amerikkalaisomistukseen eivät pidä paikkaansa, koska rahoitusjärjestelyt eivät vaikuta yrityksen omistukseen. Omistaminen ja rahoittaminen ovat yrityselämässä eri asioita eivätkä useinkaan liity toisiinsa.

 

Budjetti ja rakentaminen

Lepokodin hallitus teki päätöksen uudelleen rakentamisesta vuosi sitten koska nykyisten tilojen peruskorjaaminen ei toimintaan säätelevien lakien mukaan ole mahdollista. Viimeisin suuri peruskorjaus Hoitokodilla tehtiin  eteläsiivessä vuonna 2005 jolloin hurrikaani Wilma tuhosi mm. rakennuksen katon. Samassa yhteydessä lisäksi myös sisätilojen pinnat peruskorjattiin. Hoitokodin tilat eivät kuitenkaan enää täytä markkinoiden vaatimuksia. Esimerkiksi käytävillä on suihku ja huoneiden välissä yksi wc kahdeksaa ihmistä kohden.

Arkkitehti Bo Russin suunnitelma Lepokodin uusrakentamisesta on sellaisenaan liian suuri investointi yritykselle.

Lepokodin uusrakennusprojektin kokonaisbudjetti arkkitehti Bo Russin suunnitelman mukaan on noin 20 miljoonaa dollaria. Budjettia voidaan tarkistaa alaspäin vastaamaan Lepokodin toiminnan tuloksellisuutta. Rakennusprojekti on suunniteltu rahoitettavaksi bondien eli yksityisille suunnattavien velkakirjojen avulla. Koska assited living-sektorin tulevaisuudennäkymät ovat etenkin Floridassa erittäin hyvät, projekti kiinostanee suuresti sijoittajia. Bondien markkinointi on erikoisosaamista, mihin työhön Lepokodilla on yhteistyökumppani ehdolla. Varsinaisia rakennustarjouksia ei ole vielä otettu.

Tulevaisuus

Lepokodin suomalaisuuden takaa se, että yrityksen asioista päättävään jäsenistöön voivat kuulua vain suomensukuiset henkilöt. Hallituksen niin päättäessä myös FARHin hallinta ja talon johto pysyy sataprosenttisesti suomalaisissa käsissä. Uusrakentamisen avulla Lepokodin toiminta saatetaan nykyaikaiselle tasolle, mikä kasvattaa liiketoimintaa ja suomalaisyrityksen arvoa . Uusrakentamisen avulla Lepokoti pystyy täyttämään myös tulevaisuudessa sille perustajien asettaman tehdävän ja tarjoamaan suomalainen vaihtoehdon suomensukuisille kultaisien vuosien viettoon suomalaisessa ilmapiirissä ja kulttuurissa.

Pääkirjoitus:

Veteraanien asiallako?

Muutos aiheuttaa yhteisössä aina vastustusta. Mitä enemmän tietoa muutoksesta ja sen tarpeesta saadaan, sitä vähempää on vastustus. Lake Worthin suomalaisen Lepokodin uudelleen rakentaminen on poikkeus säännöstä. Suunnitelmat Lepokodin uudelleen rakentamisesta esiteltiin suurelle yleisölle marraskuun alussa. Vaikka arkkitehdin työtä kiiteltiin, Lepokodista ja sen asioista on levitetty alueella ristiriitaista ja harhaanjohtavaa tietoa. Tämä on ollut omiaan sotkemaan käsityksiä uusrakennusprojektista alueen suomalaisten keskuudessa. Olisikin ollut peräti merkillistä, jos suunnitelmat Lepokodin uudelleen rakentamisesta olisi hyväksytty yhteisössä mukinoitta. Nyt kysytään, onko lähes 300 henkilön suuruiseksi yritykseksi kasvanut Lepokoti enää amatöörivoimin hallittavissa?

Rakennusprojektia vastustaa vain yksi Lepokodin yhdeksästä jäsenjärjestöstä, Suomalaiset Sotaveteraanit Amerikassa ry. Veteraanijärjestö on hyökännyt rajusti myös talon johtokuntaa vastaan. Rakennusprojektin vastustajien uskottavuutta heikentää kuitenkin se, että heidän johdossaan on Lepokodin entinen autonkuljettaja, internetissä omalla nimellään esiin tullut Hans Nyholm. Hänen internet-blogeissaan esittämät syytökset Lepokodin johtoa vastaan ovat rajuja. Monet katsovat hänen kuitenkin olevan vain omalla ristiretkellään entistä työnantajaansa vastaan.

- Taasko täällä riidellään, ajattelevat nyt vuosikymmeniä Floridan suomalaisalueen asioita seuranneet. Suuria riitoja ei alueella ole syttynyt viime vuosina, ainakaan julkisuudessa.

Amerikan Uutisten omaksuman uuden toimituspolitiikan johdosta Floridan seurojen keskinäisiä riitoja ei ole uutisoitu vuosikymmeneen, mikä on ollut omiaan rauhoittamaan mielialoja Yhdysvaltojen suurimmalla suomalaisalueella. Nyt tilanne on muuttunut. Paikallisen internet-sivuston amatöörimäisesti toimitettu, skandaalinhakuinen ja väärää informaatiotakin antanut kirjoittelu on avannut nyt ne yhteisömme haavat, jotka luutiin jo parantuneiksi. Mediana internet onkin vaarallinen ase osaamattoman käsissä. Internet-uutisten uskottavuus on aina lukijan vastuulla. Suomalaisen lainsäädännön mukaan tiedotusvälineen uutisoinnista on vastuussa aina päätoimittaja, jopa vankeusrangaistuksen uhalla. Internet-kirjoittelijat eivät ole vastuussa mistään.

Eläkeläisparatiisina tunnetussa Floridassa viranomaiset valvovat lepokoteja erittäin tarkasti. Suomalainen Lepokoti läpäisi viime viikolla valtion tarkastuksen, mikä tuo helpotuksen kahdeksi vuodeksi eteenpäin. Hoitokodin toiminnan valtio tarkastaa vuosittain.

Vaikka FARHin rakennusprojekti on vasta suunnitteluasteella, ovat veteraanijärjestön toimet ja virheellinen internet-uutisointi saaneet ensimmäiset uhrinsa. Kärsijöiksi ilman omaa syytään ovat joutuneet Lepokodin henkilökunta ja asukkaat, jotka ovat nyt  ahdistuneita ja epävarmoja tulevaisuudestaan.

Lepokodin kehittämistä vastustavien joukko on pieni, mutta äärimmäisen vallanhimoinen. Yhdelläkään ryhmän jäsenistä ei ole kokemusta työstä avustetun asumisen(Assisted Living) – tai korkeatasoisen sairaanhoidon (Skilled Nursing) sektorilla. Heillä ei myöskään ole tietoa alan lakisääteisistä erityisvaatimuksista tai alan yritystoiminnasta. Ryhmän internetissä esittämät mielipiteet, laskelmat ja muut väittämät ovat siksi täysin vailla perusteita. Ryhmän aie FARHin ylimääräisen jäsenkokouksen kutsumisesta kokoon on jo ideana kuollut. Kokousta ei yrityksen sääntöjen mukaan voida kutsua kokoon ilman hallituksen puheenjohtajan allekirjoitusta. Joulukuun alkuun suunniteltu kokous olisi laiton myös siksi, sillä sitä ei ole kutsuttu kokoon sääntöjen määräämällä tavalla. Päätösvaltaa muutamalla rikkurilla vajaan 300 jäsenen yhteisössä ei olisi muutoinkaan.

Mitä veteraanijärjestön puheenjohtajan toimintaan tulee, se asettaaa nyt Suomen sotien urhot outoon valoon. Tulevatko suomalais-veteraanit viettämään kultaiset vuotensa lähes tuplasti kalliimmiissa amerikkalaisissa lepokodeissa jos Floridan valtio päättää lakkauttaa Lake Worthin suomalaisen Lepokodin? Ovatko Suomen sotien veteraanit todella taistelemassa Hans Nyholmin rinnalla suomalaista Lepokotia ja sen toiminnan säilyttämistä vastaan?

 

Lake Worth, Florida

Mikko Koskinen

Amerikan Uutiset